Shigeki Kuroda

Long way, gravure (eau-forte et aquatinte) de Shigeki Kuroda